Lapin-HulluLapin Hullu | Arctic Lifestyle

LAPIN HULLUN TILAUSSAUNAT

VUOKRAUSEHDOT

Näissä vuokrausehdoissa vuokralaisella tarkoitetaan Arctic Lifestyle Oy:n saunatilat sähköisessä vuokrausjärjestelmässä tai sähköpostitse varannutta/vuokrannutta henkilöä. Myös saunatiloja yrityskäyttöön vuokrattaessa vastuullinen vuokralainen on vuokrausjärjestelmässä tai sähköpostissa nimetty henkilö. Vuokralainen sitoutuu noudattamaan näitä vuokrausehtoja.

VARAAMINEN

Vuokralaisen tulee olla täysi-ikäinen. Sähköisessä vuokrausjärjestelmässä tai sähköpostitse tehty varaus on vuokralaista sitova huomioiden kuitenkin alempaa löytyvät peruutusehdot.

PERUUTUSEHDOT

Tilaajalla on oikeus alla olevien peruutusehtojen puitteissa peruuttaa varauksensa kirjallisesti osoitteeseen: myynti@lapinhullu.fi.

 Peruutus voidaan tehdä maksutta, mikäli kirjallinen peruutusilmoitus toimitetaan viimeistään 3 vuorokautta ennen vuokra-aikaa. Alle 3 vuorokautta ennen vuokra-aikaa tehdyistä peruutuksista perimme 50% suuruisen peruutuskulun.

 Äkillisestä esteestä (vesivahinko, tulipalo, ilkivalta, yms.) johtuen vuokranantaja voi perua vuokrauksen vielä vuokrapäivänä ilman korvausvelvoitteita vuokralaiselle. Tässä tapauksessa vuokrahinta palautetaan asiakkaalle.

VAHINGONTEKO JA LISÄSIIVOUS

Saunatilojen vuokralainen vastaa vuokra-aikana kiinteistölle tai sen irtaimistolle vuokratilojen käytöstä aiheutuneista vahingoista. Vuokralainen on myös vastuussa vuokra-ajan jälkeen tapahtuvista vahingoista, jos vahinko on seurausta vuokralaisen huolimattomasta toiminnasta vuokrauksen aikana. Vahingonkorvausvastuu kattaa materiaali- ja korjaustyökustannukset. Kiinteistölle ja irtaimistolle aiheutuneet vahingot laskutetaan vuokralaiselta toteutuneiden kustannusten mukaisesti.

Vuokraan sisältyy saunatilojen normaali yleissiivous. Vuokralaisen toimesta saunatilojen tulee olla siistissä kunnossa vuokrauksen jälkeen (irtoroskat roskiin, pullot ja tölkit niille tarkoitettuihin astioihin, mahdolliset eritteet siivottava, kaatuneet juomat pyyhittävä). Mikäli vuokrauksen jälkeen ilmenee lisäsiivoustarvetta, laskuttaa vuokranantaja vuokralaista siivouksesta perushinnan 100 € + 50 €/ tunti toteutuneen siivousajan mukaan. Oksennusten ynnä muiden eritteiden siivoamisesta vuokranantaja perii edellisen lisäsiivousmaksun lisäksi 200 € / oksennus tai muu erite.

Mikäli ulkoporealtaan vesi joudutaan vaihtamaan normaalivaihtojen lisäksi vuokralaisen toiminnasta johtuvasta syystä, laskuttaa vuokranantaja tällöin vuokralaiselta veden vaihtomaksun 200 €.

Vuokralaisen tulee ilmoittaa vuokranantajalle viivytyksettä, viimeistään heti vuokrapäivää seuraavana arkipäivänä saunatiloissa mahdollisesti tapahtuneista vahingoista osoitteeseen myynti@lapinhullu.fi.

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

Vuokralainen vastaa vuokra-aikana vuokrakohteessa omasta ja vieraidensa toiminnasta ja sen mahdollisesti aiheuttamista häiriöistä ja henkilö- sekä esinevahingoista.

Saunatiloja ei saa luovuttaa kolmansille osapuolille, eikä saunatilojen käyttöön saa myydä lippuja.

Omien ruokien nauttiminen saunatiloissa on sallittua.

Vuokrapäivän ruokailut ovat toteutettavissa Lumi Resortin ravintolatiloissa ennakkotilauksesta.

Vuokranantajalla on oikeus tarpeen vaatiessa keskeyttää tilaisuus saunatiloissa, mikäli tilaisuuden katsotaan aiheuttavan vaaraa kiinteistölle tai irtaimistolle, tai mikäli tiloissa on tai epäillään olevan päihtyneitä alaikäisiä henkilöitä. Vuokralaisella ei ole oikeutta vuokrahyvitykseen, mikäli tilaisuus joudutaan keskeyttämään vuokralaisesta johtuvasta syystä.

Tupakointi sisätiloissa on kielletty. Tupakointi on sallittu saunatilojen ulkoterassilla.

Tupakointi ei saa aiheuttaa haittaa ulkopuolisille.

MAKSUEHDOT

Varaus maksetaan verkkomaksuna varauksen yhteydessä. Sähköpostivarauksissa varaus maksetaan turvallisen verkkomaksulinkin kautta. Varaus vahvistuu, kun Arctic Lifestyle on vastaanottanut maksun vuokrasta.